rocznica

Prezent na rocznicę ślubu, związku, konkubinatu.